Turski tok

Nekoliko fotografija sa radova na Turskom toku.

 

Geodetski radovi na izgradnji pristaništa

Nekoliko fotografija sa radova na pristaništu.

  

 

Geodetski radovi na lokaciji Staro Pančevo

Nekoliko fotografija sa radova na Starom Pančevu.