Geodetski radovi na izgradnji pristaništa

Nekoliko fotografija sa radova na pristaništu.

  

 

Geodetski radovi na lokaciji Staro Pančevo

Nekoliko fotografija sa radova na Starom Pančevu.