Reference

Ističemo da smo bili angažovani na poslovima komasacije i premera naselja na sledećim katastarskim opštinama: Banatsko Karađorđevo opština Žitište, Pločica i Skorenovac opština Kovin i Debeljača opština Kovačica. Poslove komasacije obavljamo u atarima katastarskih opštinama Kulič, Šalinac, Skobalj, Osipaonica grad Smederevo.

Bili smo angažovani na poslovima obeležavanja i snimanja regionalnog gasovoda prilikom izgradnje ˝Južnog toka˝ u delu koji prolazi kroz Republiku Srbiju.

Za ˝Telekom˝ a.d. smo vršili traganje i snimili preko 400 kilometara optičkih i bakarnih kablova na teritoriji Republike Srbije.

Već dve decenije imamo plodnu saradnju sa preduzećima iz oblasti projektovanja puteva, pa smo tako bili angažovani na kompleksnim inženjerskim poslovima iz oblasti geodezije u rehabilitaciji puteva na području cele Republike Srbije. Preko 1.000 kilometara snimanja na najznačajnijim pravcima auto-puteva i magistralnih puteva, uključujući ˝Koridor 10˝, deo auto – puta ˝Aleksandar Veliki˝, magistralni put Užice – Čajetina, Raška – Novi Pazar, Batajnička petlja i mnogi drugi.

Takođe, uključeni smo u sve faze projektovanja i izvođenja vetroparkova na teritoriji Južnog Banata u domenu inženjerske geodezije.

Tabelarni prikaz referenci

INVESTITOR

OPIS POSLA

Datum izvođenja radova

AD VOJVODINAPUT Pančevo

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i planirane izgradnje nove asfaltne baze u Pančevu

Maj-Nov. 2008

G.P. FINNET INŽENJERING Pančevo

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i planirane izgradnje za potrebe projektovanja crpne stanice fekalne kanalizacije za naseljeno mesto Janošik, opština Alibunar.

Jun-Dec 2008

G.P. FINNET INŽENJERING Pančevo

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i planirane izgradnje za potrebe projektovanja svih instalacija za lokaciju “Industrijski park NERA” Bela Crkva

Mart – Dec. 2008

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA

Snimanje i izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije “Kudeljarski nasip” u Pančevu

Maj – Dec. 2008

PROBANAT IZGRADNJA

Godišnji ugovor

2008

FINNET INŽENJERING

Godišnji ugovor

2008

A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i plana eksproprijacije za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na magistralnom putu M 22.1 Horgoš-Srbobran, dužina deonice 90 km

Maj – Avg. 2009.

EUROVIVA FINANCIAL GROUP – LUXEMBOURG

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i planirane izgradnje kao i Plana detaljne regulacije za salaš “Vinograd 1914 i kompleks vinograda Banatski biser” u KO Ilandža, ukupne površine 34 ha

Maj 2009

JP ˝DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA˝

Izrada Katastarsko-Topografskog plana za deo ulice Dositeja Obradovića do Luke Dunav Pančevo

Jul 2009

PROBANAT IZGRADNJA

Godišnji ugovor

2009

FINNET INŽENJERING

Godišnji ugovor

2009

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Snimanje i izrada Katastarsko-Topografskih planova za benzinske stanice (145 kom) na teritoriji Republike Srbije

mart 2010 -dec 2010

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Pobijanje šipova na pristaništu Rafinerije nafte Pančevo

2010

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje rezervoara 29 NIS Smederevo

2010

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Izrada topografskih planova za potrebe naručioca

2010

A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i plana eksproprijacije za izradu Glavnog projekta autoputa E75 – (Koridor 10) na deonici granični prelaz “Horgoš“-Feketić km 1+125 do km 28+000

April 2010

JKP ˝ZELENILO˝ Pančevo

Geodetsko snimanje zemljišta i objekata

(godišnji ugovor)

2010

Elektro privreda Srbije – ED Pančevo

Izvođenje geodetskih radova na teritoriji Pančeva, Kovina, Kovačice i Opova

2010

TERMOELEKTRO – PROJEKT D.O.O. Beograd

Geodetsko snimanje za projekat rekonstrukcije i izgradnje pristaništa u NIS a.d. Blok ˝Prerada˝ u Rafineriji Nafte Pančevo

2011 – 2012

JKP ˝GREJANJE˝ Pančevo

Vršenje geodetskih usluga na godišnjem nivou

2011

˝PANPRO TEAM˝ d.o.o. Beograd

Geodetsko snimanje za potrebe izrade i u sklopu Idejnog i Glavnog projekta za Autoput E-75, Novi sad – Beograd – Niš

2011

˝LHR˝ DOO Novi Beograd

Pripremni geodetski radovi na izradi temelja skladišnih rezervoara na pristaništu Rafinerije nafte Pančevo

2011- 2012

˝DELTA INŽENJERING˝ Beograd

Geodetski radovi na objektima Rafinerije nafte Pančevo

2011 – 2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

˝Green field 1˝ – Eko industrijska zona

Jun 2011

JKP ˝VODOVOD I KANALIZACIJA˝ Pančevo

Tehnička kontrola projekata vodovoda i kanalizacije

2011 – 2012

JP ˝SKIJALIŠTA SRBIJE˝

2012 – 2013

JKP ˝GREJANJE˝

Vršenje geodetskih usluga na godišnjem nivou

2011

WINDVISION WINDFARM, ALIBUNAR

Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije za izradu kompleksa vetroparka na teritoriji Opštine Alibunar

Jun 2011

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Izrada geodetskih radova i predaja elaborata nadležnim katastrima nepokretnosti

2011

AD ˝VOJVODINAPUT – Pančevo˝

Geodetsko obeležavanje trasa projektovanih saobraćajnica, geodetsko snimanje trasa izgrađenih saobraćajnica i geodetsko snimanje objekata sa izradom elaborata za evidentiranje

2011

˝DELTA INŽENJERING˝ Beograd

Geodetsko snimanje kranskih staza u TE Kolubara

2012

JP ˝GRADSKA STAMBENA AGENCIJA˝ Pančevo

Izvođenje geodetskih radova na godišnjem nivou

2012 – 2013

WINDVISION WINDFARM, ALIBUNAR

Snimanje za stubna mesta vetrogeneratora budućeg vetroparka u Alibunaru

2011

WINDVISION WINDFARM, ALIBUNAR

Snimanje za stubna mesta vetrogeneratora budućeg vetroparka u Debeljači, Padini i Kozjaku i Alibunar 1 i 2

2012

JP ˝DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA˝

Geodetsko snimanje i izrada katastarsko – topografskog plana jugozapadnog dela jezera ˝Peskana˝ u Pančevu

2012

JKP ˝GREJANJE˝

Vršenje geodetskih usluga na godišnjem nivou

2012

JKP ˝ZELENILO˝ Pančevo

Geodetsko snimanje zemljišta i objekata

(godišnji ugovor)

2012

˝TELEKOM SRBIJA˝ a.d. Beograd

Izvođenje radova na geodetskom snimanju postojeće TK kanalizacij, pristupnih mreža i optičkih kablova na teritoriji Republike Srbije

2012

JP ˝DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA˝

Ažururanje geodetskog snimanja i izrada katastarsko – topografskog plana, projekta geodetskog obeležavanja i obeležavanja na terenu prateće dokumentacije za deo površine obuhvaćene PDR-om ˝Greenfield 2˝ – zaleđe Luke Dunav u Pančevu

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i omeđavanje industrijskog koloseka u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje karakterističnih tačaka izvedenih objekata u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta i izrada elaborata postrojenja sumpornog bloka S-4450, S-4460, S-4900 i S-4950 Blok 22 u RNP na kat. parc. 3566 Ko Vojlovica

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje bazena industrijskog otpada i izrada elaborata S-22800 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje postrojenja i izrada elaborata za sistem instrument pogonskog vazduha i automatike S-1500 BLOK 5 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada elaborata postrojenja sistema rashodne vode S-9150 BLOK 9 kat. parc. 3557 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje postrojenja sistema loživog gasa i izrada elaborata S-22400 i sistema kondezata S-22300 BLOK 22 kat. parc. 3566 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada elaborata dispečerskog odeljenja S-25100 BLOK 3 kat. parc. 3561 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada manuala postrojenja za prečišćavanje vodonika S-5100 BLOK 22 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje postrojenja za obradu gasova S-500 na kat. parc. 3545 KO Vojlovica

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada manuala za MCK S-23000 kompleks RNP

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada manuala za TNG-16700, S-4300 i S-500 u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje ugljovodonične baklje S-3700 BLOK 24 koja se nalazi u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje kisele baklje S-3750 BLOK 24 koja se nalazi u Rafineriji nafte Pančevo

2012

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje postrojenja MHC/DHT S-4300 BLOK 21 koja se nalazi u Rafineriji nafte Pančevo

2012

DELHAIZE Beograd

Etažiranje objekta u Pančevu ul. Svetog Save

2012

Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

Izrada idejnog rešenja za izgradnju kanalizacije na teritoriji Stara Pazova

2013

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Odvajanje javnog zemljišta od ostalog građevinskog zemljišta sa izradom elaborata za deo saobraćajnice Nova Mokroluška

2013

JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Pančevo

Tehnička kontrola projekata vodovoda i kanalizacije

2013

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Formiranje građevinskih parcela sa izradom elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa, za izgradnju Intermodalnog terminala u KO Batajnica

2013

˝DELTA INŽENJERING˝ Beograd

Sanacija i razdvajanje uljne i atmosf. kanalizacije za NIS a.d. Blok prerada Rafinerija nafte Pančevo

2013

WINDVISION WINDFARM, ALIBUNAR

Situacino planovi za za potrebe projektovanja dalekovoda na teritoriji opština Alibunar i Kovačica

2013

˝PROBANAT – IZGRADNJA˝ DOO BEOGRAD

Godišnji ugovor o vršenju geodetskih usluga

2013

˝TERMOENERGO INŽENJERING˝ Beograd

Godišnji ugovor

2013

Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u Vojki

2013

JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Pančevo

Usluge geodetskog snimanja za potrebe izrade projekta vodovoda i kanalizacije

2013

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje i izrada elaborata izvedenog stanja objekata S-23500 i S-23600 projekta modernizacije RNP Ko Vojlovica za potrebe dobijanja upotrebne dozvole

2013

JP ˝Gradska stambena agencija˝

Izvršenje usluga – izvođenje geodetskih radova

2013

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Geodetsko snimanje rekonstruisanih i novo izgrađenih objekata na pristaništu RNP na kat. parceli 6964/1 KO Pančevo

2013

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Kartiranje objekata i instalacija na Pristaništu

2013

˝EASY BUILDING˝ DOO BEOGRAD

Poslovno tehnička saradnja

2013

˝ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE PANČEVA˝

Praćenje sleganja postojećeg nosećeg trupa oba svetionika na ušću Tamiša

2013

˝PROJMETAL˝ A.D. BEOGRAD

Ugovor o izvođenju geodetskih radova

2013

˝GEOMEHANIKA˝ DOO BEOGRAD

Poslovno tehnička saradnja

2013

˝VETROELEKTRANE BALKANA˝ DOO BEOGRAD

Geod. snim. i izrada KTP za potrebe izrade Glavnog projekta pojačanog održavanja ….atar sela Vladimirovac

2013

KOVAČ INŽENJERING DOO BEOGRAD

Poslovno tehnička saradnja

2013

˝VETROELEKTRANE BALKANA˝ DOO BEOGRAD

Izrada digitalnih kopija planova kat. parcela u KO Mramorak, KO Dolovo i KO Bavanište

2013

OPŠTINA ALIBUNAR

Ugovor o izvođenju geodetskih radova

2013

JP ˝DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA˝

Ažuriranje KTP-a i izradi projekta geodetskog obeležavanja sa obeležavanjem na terenu za potrebe projekta preparcelacije pristupne saobraćajnice za Novu deponiju

2013

˝B.M.R. GROUP˝ d.o.o. Šabac

Ugovor o izvođenju geodetskih radova

2013

OPŠTINA VRŠAC

Izrada KT plana

2013

˝PROCES PROJEKT INŽENJERING˝ BEOGRAD

Ugovor o izvođenju geodetskih radova

2013

DOO ˝HIDROVOD˝ PANČEVO

Ugovor o izvođenju geodetskih radova

2013

˝TELEKOM SRBIJA˝ a.d.

Ugovor za izradu KT planova i geodetskih elaborata trasa telekomunikacionih kablova na području IJ III Jagodina

2014

˝TELEKOM SRBIJA˝ a.d.

Ugovor za izradu KT planova i geodetskih elaborata trasa telekomunikacionih kablova na području IJ Valjevo

2014

˝NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE˝ a.d. Novi Sad

Godišnji ugovor o izvođenju geodetskih radova u Rafineriji nafte Pančevo za 2014 godinu

2014

˝WINDVISION WINDFARM˝ ALIBUNAR

Geodetske podloge za potrebe za izradu Urbanističkih podloga za izradu Plana detaljne regulacije dalekovoda na teritoriji Opština Novi Kozjak, Vladimirovac, Padina i Crepaja

2014

˝B.M.R. GROUP˝ d.o.o. Šabac

Ugovor o izvođenju geodetskih radova za projekat Sistem zatvorenog dreniranja u Bloku 5 i 6 u NIS a.d. Blok Prerada Rafinerije nafte Pančevo

2014

˝B.M.R. GROUP˝ d.o.o. Šabac

Ugovor o dugoročnoj poslovno – tehničkoj saradnji za izvođenje geodetskih radova u postupku izgradnje DEMI VODA u Rafineriji nafte Pančevo

2014

JKP ˝Kovinski komunalac˝ Kovin

Godišnji ugovor o izvođenju geodetskih radova

2014

Opština Vršac

Ugovor za izradu KT planova za katastarske parcele br. 8805/1 i 8805/2 KO Vršac

2014

˝WINDVISION WINDFARM˝ Alibunar

Geodetsko snimanje za potrebe izrade protokola obeležavanja za potrebe projekta izgradnje Vetroelektrane Alibunar 1- preostalih 13 pozicija

2014

JKP ˝Higijena˝ Pančevo

Geodetske usluge na lokacijama javnog toaleta i direkcije

2014

˝WINDVISION WINDFARM˝ Alibunar

Geodetsko snimanje za potrebe izrade protokola obeležavanja za potrebe projekta izgradnje Vetroelektrane Alibunar 1- 3 pozicija

2014

JP ˝Gradska stambena agencija˝ Pančevo

Godišnji ugovor o izvođenju geodetskih radova

2014

˝WINDVISION WINDFARM˝ Alibunar

Geodetsko snimanje za potrebe izrade protokola obeležavanja za potrebe projekta izgradnje Vetroelektrane Alibunar 2- 25 pozicija

2014

˝WINDVISION WINDFARM˝ Alibunar

Geodetsko snimanje za potrebe izrade Glavnog projekta izgradnje Vetroelektrane Alibunar 2- 25 pozicija

2014

JKP ˝Grejanje˝ Pančevo

Godišnji ugovor o izvođenju geodetskih radova

2014

˝Delta inženjering˝ DOO Beograd

Geodetski radovi u postupku izrade Projekta inegralne tehničke zaštite u Rafineriji nafte Pančevo

2014

Luka Dunav a.d.

Geodetski radovi za potrebe Generalnog projekta uređenja zemljišta u Kompleksu Luke Dunav Pančevo koji obuhvata prostor od oko 240ha

2015

Telekom

KT planovi i geodetski elaborati trasa telekomunikacionih kablova za područje Regije Novi Sad – Partija 1

2015

Opština Alibunar

Geodetske usluge za potrebe Opštine Alibunar

2015

Vojvodinaput

Geodetski radovi – godišnji ugovor 2015

2015

JP VRŠAC VAROŠ

Geodetski radovi – godišnji ugovor 2015

2015

Direkcija Stara Pazova

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže do bazena u Staroj Pazovi

2015

FINNET doo

Snimanje elektroinstalacije i automatike u NIS a.d.

2015

Probanat izgradnja doo

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji ˝Adaptacija TNG instalacija u bloku 10 po principu ključ u ruke u RNP˝

2015

Koridori Srbije

Geodetsko snimanje trase autoputa radi upisa u katastar nepokretnosti

2015

Panpro team doo, Utiber doo

Inoviranje idejnog projekta i glavnog projekta Erdevik – Neštin

2015

Finnet doo

Snimanje novog razvoda i uzemljenja u HIP Petrohemija

2015

Windvision Windfarm A i B

Ažuriranje i dopuna geodetskih podloga sa podacima iz katastarskog operata za trasu dalekovoda na teritoriji Ko Seleuš, KO Vladimirovac i KO Novi Kozjak

2015

Windvision Windfarm A i B

Georeferenciranje skeniranih planova za KO Novi Kozjak, KO Vladimirovac, KO Crepaja, KO Padina

2015

Windvision Windfarm A i B

Ažuriranje i dopuna geodetskih podloga sa podacima iz katastarskog operata za Ko Seleuš, KO Vladimirovac i KO Novi Kozjak u zonama buduće infratrukture

2015

Utiber d.o.o., Utiber Kft, Panpro team, Duodec

Geodetsko snimanje tunela Kadinjača

2015

JKP Vodovod i kanalizacija

Geodetsko snimanje za potrebe izrade projekta vodovoda i kanalizacija

2015

Utiber d.o.o.

Ugovor o vršenju usluga Izrade Glavnog projekta Geodetskih radova kao dela tehničke dokumentacije Glavnog projekta pojačanog održavanja Državnog puta IB 39, deonica Vlasotince – Svođe L=12.510

2016

Direkcija Pančevo

Izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe formiranja građevinskih parcela zemljišta javne namene u naselju Tesla u Pančevo

2016

Windvision

Geodetsko snimanje i izrada ažurne geodetske podloge dela saobraćajne petlje na lokaciji Luka Danav, Pančevo

2016

UTIBER doo, Panrpo Team doo

Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi, na državnom putu IIa reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac na km 66+627

2016

GSA, Gradska stambena agencija

Ugovor o pružanju usluga za potrebe JP GSA

2016

Telekom Srbija a.d.

Snimanje TK kanalizacije, bakarnih i optičkih kablova na teritoriji IJ Užice Partija 18

2016

JP Putevi Srbije

Ugovor o pružanju usluga za izvođenje drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi na državnom putu IIA reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac

2016

Direkcija Beograd

Formiranje građevinskih parcela saobraćajnica – celina Ž – dopunsko formiranje OP-83/16

2016

Direkcija Beograd

Plan detaljne regulacije Ugrinovačke ulice – geodetske podloge dopuna OP-84/16

2016

Windvision

Obeležavanje projektovanih pozicija stubova dalekovoda i krajeva temelja na trasi budućeg dalekovoda na teritoriji KO Crepaja

2016

RS Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije

Deoba i omeđavanje katastarskih parcela za potrebe eksproprijacije zemljišta

2016

Project Biro Utiber

Izrada gl. Projekta geodetskih radova kao dela projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta pojačanog održavanja Državnog puta IB 23/28 Deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice 3, L=15.234km

2016

Feromont inženjering

Ugovor o pružanju usluga i geodetskog snimanja i izrade geodetske dokumentacije za projekat ˝Prenamena rezervoara FB-25304

2016

Direkcija Stara Pazova

Ugovor o vršenju kontrole tehničke dokumentacije – III faza vodovodne mreže u naselju Vojka (rezervoar i C3)

2016

JKP Grejanje

Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenih radova

2016

Windvision A i B

Snimanje I geodetske podloge sa topografijom I izradom podužnih profila u okviru kompleksa Vetroelektrana Alibunar 1 i Alibunar 2 – pozajmište zemljišta i saobraćajnica

2016

WV Biomass Operations SETA-1

Izgradnja Kogeneracije na biomasu SETA-1 parcela 8084/9 Ko Senta

2016

NIS a.d.

Usluga geodetskih radova za Rafineriju nafte Pančevo – Energana

2016

TeslaGo

URBANISTIČKI PROJEKAT KAO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZGRADE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO-SUPERMARKET, SPRATNOSTI P I P+1 IPOMOĆNIH OBJEKATA, NADSTREŠNICE ZA AUTOMOBILE SPRATNOSTI P I TRAFOSTANICE SPRATNOSTI P NA KATASTARSKOJ PARCELI TOP.BR. 4735/9 KO PANČEVO U ULICI MILOŠA OBRENOVIĆA, SA OBUHVATOM UP-A KOJISE ODNOSI NA DEO ULICE MILOŠA OBRENOVIĆA-DEOKATASTARSKE PARCELE TOP.BR. 8057/1 KO PANČEVO

2016

Opština Kovin

Usluga komasacije Opština Kovin KO Pločica i KO Skorenovac

2017

EPS – Distribucija Niš

Geodetske usluge

2017

JP Direkcija Pančevo

Izrada KT plana za blok 87 u Banatskom Novom Selu za potrebe izrade plana detaljne regulacije (JN A20/2015-36)

2017

Windvision Windfarm A

Snimanje i dopuna geodetskih podloga sa topografijom i mestima priključenja na postojeći elektoenergetski sistem u okviru KO Seleuš i Vladimirovac

2017

Windvision Windfarm B

Snimanje i dopuna geodetskih podloga sa topografijom i mestima priključenja na postojeći elektoenergetski sistem u okviru KO Seleuš i Vladimirovac

2017

Vojska R Srbije

Partija 2 geodetsko snimanje situacije sa omeđavanjem granica i izrada katastarsko-topografskog plana vojnih kompleksa ”Mrsać” i ”Musina reka”- i Partija 3 geodetsko snimanje situacije sa omeđavanjem granica i izrada katastarsko-topografskog plana vojnog kompleksa ”U Rijeci – Izbice”

2017

GSA – Gradska stambena agencija Pančevo

Pružanje geodetskih usluga

2017

JKP Grejanje

Ugovor o geodetskom snimanju i kartiranju izvedenih radova

2017

S. C. Saidel ENGINEERING S.R.L.

Geodetski radovi

2017

Opština Alibunar

Izrada projektno-tehničke dokumentacije komunalne infrastrukture vodovoda do radne zone (blok 48) u Banatskom Karlovcu

2017

Windvision Windfarm A

Skice zauzeća poljoprivrednog zemljišta – 20kV kabla u okviru Vetroelektrane Alibunar 1 u KO Novi Kozjak, Seleuš i Vladimirovac

2017

Windvision Windfarm B

Skice zauzeća poljoprivrednog zemljišta – 20kV kabla u okviru Vetroelektrane Alibunar 2 u KO Novi Kozjak, Seleuš i Vladimirovac

2017

Project Biro Utiber d.o.o.

Izrade Glavnog pojekta Geodetskih radova kao dela projektno tehničke okumentacije Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 15,Lot 1: Kula (Bačka Topola) – Vrbas (Savino Selo), L=10.156 Km i Lot 2: Vrbas (Zmajevo) – Srbobran (Feketić), L=9.492 Km u okviru RRSP – Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja, Broj projekta: RRSP/CS3-IB15KVS/2016-02, Naručilac JP “Putevi Srbije”, finansirano od strane IBRD

2017

Gradska uprava grada Pančevo

Izrada karata

2017

Telekom Srbija

IJ Novi Pazar

2017

Prenecon prime energy construcions AE ogranak Beograd

Geodetski radovi na Vetroparku Alibunar

2017

Grad Požarevac

Geodetske podloge za investicije

2017

Vodovod JKP

Geodetsko snimanje za potrebe izrade projekta vodovoda i kanalizacije

2017

Direkcija Pančevo

Izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe izrade projekta parcelacije za potrebe izrade projekta parcelacije za katastarsku parcelu broj 3804 KO Starčevo

2017

OŠ Branko Radičević Pančevo

izrada idejnog projekta po članu 145. na radovima sanacije fiskulturne sale kao i elaborata energetske efikasnosti za sanirani deo objekta OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ“ PANČEVO ul. Vladimira Žestića br.21, na parcelama kp. br. 6082, 5633 KO Pančevo ukupne neto površine 574,15 m²

2017

Utiber Novi Sad

Državni put IB 23/28, Deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice – Sušica L=15.234km u okviru RRSP – Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja, broj projekta: RRSP/CS3-IB2328BZU/2015-13 naručilac JP˝Srbija putevi˝, finansirano od strane Svetske banke – da je usled uvećanih potreba za pružanjem usluga izvršeno sledeće: 1. Izrada projekta eksproprijacije za predmetnu deonicu u skladu sa projektnim zadatkom, u analognom (štampanom) i digitalnom formatu, ukupna dužina deonice 15.2km 2. Preuzimanje listova nepokretnosti za predmetne parcele od nadležnih Katastara, ukupan broj parcela koje su uključene u projekat je 165

2017

Utiber Novi Sad

Glavni projekat pojačanog održavanja Državnog puta IB 39, deonica Vlasotince – Svođe L=12.510km u okviru RRSP – Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja, broj projekta: RRSP/CS3-IB39VS/2015-04 naručilac JP˝Srbija putevi˝, finansirano od strane Svetske banke – da je usled uvećanih potreba za pružanjem usluga izvršeno sledeće:

1. Izrada projekta eksproprijacije za predmetnu deonicu u skladu sa projektnim zadatkom, u analognom (štampanom) i digitalnom formatu, ukupna dužina deonice 12.5km

2. Preuzimanje listova nepokretnosti za predmetne parcele od nadležnih Katastara, ukupan ,broj parcela koje su uključene u projekat je 353

2017

Telekom Srbija a.d.

Usluge geodetskog snimanja TK kanalizacije, bakarnih i optičkih kablova za relaciju IJ Novi Sad i Subotica, Partija 2

2017

Konstruktor Konsalting D.O.O.

Geodetski radovi na realizacijiprojekta RETAIL PARK STOP SHOP u Vršcu

2017

NIS

Geodetski radovi u 2018

2018

JP Urbanizam Pančevo

Izrada elaborata geodetskih radova za potrebe ozakonjenje dela opštinskog puta OP2 (Banatski Brestovac – Reka Dunav) i putnih objekata – katastarska parcela broj 3330/4 KO Banatski Brestovac

2018

JP Urbanizam Pančevo

Izrada KT plana i projekta geodtskog obeležavanja za potrebe izrade projekta parcelacije za ulicu Savsku kat. parc. 1/26 KO Omoljica

2018

Thermoserv Plus doo Požarevac

Radovi u HIP Petrohemija Pančevo

2018

Gradska stambena agencija Pančevo

Geodetski radovi u 2018

2018

Enteco Užice

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji supermarketa Lidl Pančevo

2018

Konstruktor konsalting doo

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji supermarketa Lidl Vršac

2018

Panpro Team doo

Izrade Glavnog pojekta Geodetskih radova kao dela projektno tehničke dokumentacije Glavnog pojekta pojačanog održavanja državnog puta IA-1 (stara oznaka puta M-1) Deonica: Niš 1 (Petlja Trupale) – Niš 3 (Batušinac), Niš 3 (Batušinac) – Niš 1 (Trupale) Stacionaža: Km 431+430 – Km 440+636* (desna kolovozna traka) Km 431+166 – Km 440+636* (leva kolovozna traka) Dužina za intervenciju: 9,206 km (desna kolovozna traka) 9,449 km (leva kolovozna traka)

2018

Panpro Team doo

Izrade Glavnog pojekta Geodetskih radova kao dela projektno tehničke dokumentacije Glavnog pojekta pojačanog održavanja državnog puta IB-39 (stara oznaka puta M-9) Deonica: Babušnica – Svođe Stacionaža: km 25+851 – km 45+385 Dužina: 19.519 km

2018

Windvision Windfarm A, Alibunar

Ažuriranje geodetske podloge trase DV 220kV na teritoriji Opštine Kovačica i Alibunar (u daljem tekstu “Usluge”)

2018

Feromont inženjering doo Beograd

izvođenje geodetskih radova u postupku izvođenja radova na montaži rezervoara i praćenje sleganja tokom hidrotesta na objektima u RNP (FB 5301 i FB 5901) u toku remonta i izrada geodetskih izveštaja o izvršenom geodetskom snimanju sa rezultatima praćenja sleganja

2018

JKP Grejanje Pančevo

Godišnji ugovor za 2018 godinu

2018

VIA Inženjering Novi Sad

Izrada Glavnog projekta geodetskih radova kao dela projektno tehničke dokumentacije Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IIA-186 (stara oznaka puta P-216) Deonica: Ćuprija (Despotovac) – Despotovac Stacionaža: km 0+000-km 21+440 Dužina: 21.440km

2018

VIA Inženjering Novi Sad

Izrada Glavnog projekta geodetskih radova kao dela projektno tehničke dokumentacije Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB-33 (stara oznaka puta M-24) Deonica: Negotin (Radujevac) – granica SRB/BUG (Mokranje Stacionaža: km 187+335.00-200+254.00 Dužina: 12.919,00km

2018

Feromont inženjering doo Beograd

Projektovanje, izrada i montaža novog rezervoara za skladištenje kisele vode FB-5901 i novog retervoara za skladištenje vode FB-5301 sa pomoćnom opremom za potrebe izgradnje postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo

2018

Termoenergo inženjering doo

Geodetski radovi i izrada KT podloge za projekat rekonstrukcije antikorozionog sistema na S-2100 i ugradnja novog destilera u Rafineriji nafte Pančevo

2018

NTC NIS – Naftagas doo

Identifikacija podzemnih instalacija detekcijom uz dodatne radove koji se odnose na ručne iskope – šlicovanja otkrivenih instalacija

2018

Opština Alibunar

Godišnji ugovor

2018

Delta Inženjering doo

Geodetski radovi sa izradom elaborata u postupku ozakonjenja dva objekta u RNP:

– Zgrada poliranja kondenzata (Blok 9) – 404 m2

– RNP- Zgrada DEMI vode (Blok 9) – 218 m2

2018

Probanat Izgradnja doo

Adaptacija kotlarnice u laboratoriji SS1- Velebit – Faza 2

2018

Gradska uprava grada Pančeva

Geodetske usluge za potrebe sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

2018

Ministarstvo odbrane – Vojno građevinski centar VGC

Geodetsko snimanje posebnih delova stambenih objekata u Nišu, Kruševcu i Leskovcu

2018

Elektro privreda Srbije

Okvirni sporazum o pružanju geodetskih usluga, geodetskih snimanja, izrade projekta parcelacije za DP Niš

2018

Ministarstvo odbrane – Vojno građevinski centar VGC

Geodetsko snimanje objekata i izrada elaborata geodetskih radova radi uknjižbe objekata, kao i provođenje promena u nadležnoj službi za Katastar nepokretnosti za vojni kompleks Novi Dobočaš u Irigu i Azanja u Smederevskoj Palanci

2018

Ministarstvo odbrane – Vojno građevinski centar VGC

Deoba katastarskih parcela u Bačkoj Palanci

2018

JKP Drugi – Oktobar Vršac

Godišnji ugovor

2018

Delta Inženjering Beograd

Predmet ugovora su geodetski radovi u postupku izrade projekta izvedenog objekta “Integralna tehnička zaštita RNP” prema projektnom zadatku koji je, takođe, sastavni deo ovog Ugovora

2018

JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo

Geodetsko snimanje za potrebe izrade projekata vodovoda i kanalizacije

2018

JP Urbanizam Pančevo

Izrada geodetskog snimka podzemnih i nadzemnih instalacija za potrebe rekonstrukcije objekata i uređenja prostora u okviru gradske bolnice u Pančevu

2018

JP Urbanizam Pančevo

Izrada manuala stanja na terenu i prateće dokumentacije za sprovođenje brisanja objekata iz katastra nepokretnosti i katastarskog plana za parcele 5189/5, 5189/7 i 5189/8 K.O. Pančevo.

2018

JP Urbanizam Pančevo

Izrada Katastarsko-topografskog plana i Projekta geodetskog obeležavanja za potrebe izrade Projekta parcelacije i prateće dokumentacije radi sprovođenja promene u RGZ Službi za katastar nepokretnosti Pančevo za lokaciju Severna industrijsko poslovno-radna zona Pančevo

2018

VIA Inženjering

Geodetski radovi na izgradnji leve trake autoputa E75,

deonica: granični prelaz “Kelebija” – petlja “Subotica Jug”,

2018

PanPro team doo, Utiber doo i Centralna putna laboratorija

Plan detaljne regulacije i idejni projekat sa studijom opravdanosti rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB reda br.19,deonica: NEŠTIN-VIZIĆ-ERDEVIK

2018

ELITA COP doo Beograd

Izvođenje geodetskih radova i izrada geodetske tehničke dokumentacije, na projektu “Civil work” u Rafineriji nafte Pančevo

2017, 2018, 2019

Gradska uprava Grada Pančeva

Geodetsko snimanje postojeće obaloutvrde (nasipa, keja u priobalnom delu reke Tamiš u Pančevu) i izIzrada KT plana za deo Potamišja

2019

Vetroelektrane Banata doo

Ugovor Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga sa topografijom i izradom podužnih profila buduće putne mreže i platformi za pozicije vetroturbina u okviru Vetroelektrane Banat na nivou IDR, IDP, PDR i PGD

2019

JP Urbanizam Pančevo

Izrada KT Plana i Projekta geodetskog obeležavanja za potrebe izrade Proj. parcelacije i prateće dokumentacije radi sprovođenja promene RGZ, SKN Pančevo, za katastarsku parcelu broj 4866/11 KO Pančevo (deo područja obuhvaćen PDR ˝Hipodrom˝)

2019

NIS a.d. Novi Sad

Krovni ugovor za nabavku usluge potvrde stručnog nadzora nad izvedenim geodetskim radovima izrađenim katastarsko-topografskim planovima za potrebe izdrade planske, urbanističko-tehničke i tehničke dokumentacije za izgradnju stanica za snabdevanje gorivom

2019

Vetroelektrana Banat doo

Geodetska snimanja i izrada geodetskih podloga sa topografijom i izradom podužnih profila buduće putne mreže u okviru Vetroelektrane Banat u KO Novi Kozjak

2019

JP Gradska stambena agencija Pančevo

Godišnji ugovor – pružanje geodetskih usluga za 2019

2019

NIS a.d. Novi Sad

Izvođenje projektno istraživakih radova za NTC NIS Naftagas doo Novi Sad (detekcija, obeležavanje, ručni iskop)

2019

JKP Grejanje

Godišnji ugovor – Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenih radova za 2019 godinu

2019

Vetroelektrana Banat doo

Izrada katastarske podloge za proširenje obuhvata vetroelektrane ”BANAT” na KO Vladimirovac, sa prikazom svih infrastrukturnih objekata koji se nalaze u predviđenoj zoni (preuzimanje podataka od nadležnog katastra Alibunar)

2019

NIS a.d.

Usluge geodetskih poslova za potrebe izrade projekata » na osnovu Tehničkog zadatka – Geodetsko snimanje objekata sa izradom elaborata i predajom elaborata u Katastar za potrebe upisa u Katastar nepokretnosti; Geodetsko snimanje i izrada KT planova građevinskog i vangrađevinskog reona; Geodetsko snimanje i merenje radova sa računanjem količina i izrada elaborata za potrebe obračuna i kontrole situacija izvođača radova

2019

Windvision Windfarm B

Geodetski Elaborat u postupku deobe parcela i omeđavanja na teritoriji KO Vladimirovac

2019

Windvision Development

Izrada katastarske podloge za proširenje Vetroelektrane Banat na teritoriji KO Nikolinci

2019

Energetika doo Kragujevac

Snimanje geometrije pretovarnog mosta i geodetsko snimanje deponije uglja

2019

NIS a.d. Novi Sad

Izrada Projekta zatečenog stanja saobraćajnog priključka SSG sa elaboratom geodetskih radova za SSG Blok Promet koje se nalaze na državnim putevima

2019

JP Pošta Srbije Beograd

Izrade izveštaja o zatečenom stanju i elaborata geodetskih radova za potrebe ozakonjenja objekata i upisa objekata u katastar

2019

WV Biomass Operations SETA-1 doo Senta

Izrada projekta geodetskog obeležavanja u postupku sprovođenja parcelacije za parcelu 8084/9 KO Senta

2019

Windvision Development doo Beograd

Izrada katastarske podloge za projektovanje na teritoriji KO Žabalj, sa prikazom svih infrastrukturnih objekata koji se nalaze u predviđenoj zoni

2019

EPS

Geodetske usluge za potrebe investicionog projekta VEKO

2019

Windvision Development doo Beograd

Izrada katastarske podloge za projektovanje na teritoriji KO Dolovo, kao i na teritoriji KO Vladimirovac sa prikazom svih infrastrukturnih objekata koji se nalaze u predviđenoj zoni

2019

DOO Eko Maber Inženjering

Ugovor za geodetske radove u postupku snimanja uljne kanalizacije u postrojenjima MHC-DHT, Vodonik, SARU i Sumporni blok – NIS-RNP

2019

Opština Alibunar

Geodetske usluge za građevinsko zemljište

2019

Napomena: Tabelarno je predstavljen samo deo poslova koje je DOO Geovizija izvršila u periodu od 2008 god. do 2019 god.

Javite nam se

Kontaktirajte nas putem telefona ili pošaljite poruku na koju ćemo odgovoriti u najskorijem roku

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas